بازی آندرویدی قلقلی


یک بازی فکری که کاربر با چرخاندن دنیا قلقلی را باید به نقطه ی پایان برساند.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.


-----------------------------


بازی آندرویدی قلقلی در دنیای مستطیلی


یک بازی به سبک Arcade که به درد وقت گذرونی میخوره...!برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.