در اینجا چند نمونه کار قرار داده ام و به زودی نمونه کار های بیشتری نیز قرار خواهم داد :

---------

حسنی

سال ساخت : 1385


دانلود


---------

ماجراهای ESI :  عشق و دنیای نقاشی

سال ساخت : مرداد 1392 ( در طول 4 روز)

این اثر در سومین جشنواره بازی های رایانه ای در بخش رویداد شرکت کرده است

لطفا ً قبل از بازی فایل Darbare را مطالعه فرمایید


دانلود


----------

نبرد بی پایان

سال ساخت : 1392

لطفا ً قبل از بازی فایل Darbare را مطالعه فرمایید


دانلود